Thẻ kép (02 trong 1) hoặc thẻ 3 trong 1 (tuỳ từng ngân hàng phát hành) là loại thẻ được tích hợp cùng lúc tính năng Thẻ tín dụng (Credit card), Thẻ ghi nợ (Debit card), Thẻ trả trước (Prepaid card) trên cùng 01 (một) thẻ TRONG CÙNG 1 CHIP. Với thẻ này Khách hàng thanh toán trên máy mPOS có thể lựa chọn 01 trong 03 tính năng của thẻ để thực hiện giao dịch.
Giao dịch thẻ không tiếp xúc chỉ được thực hiện cho tính năng chính của Thẻ. (Tuỳ thuộc vào từng SP thẻ do Ngân hàng triển khai)

 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Quẹt thẻ
 • Thiết bị mPOS hiển thị số tiền thanh toán & phát âm thanh “tít” sẵn sàng đọc thẻ

  Hãy cắm thẻ CHIP/thẻ Kép (02 trong 1) vào khe đọc thẻ CHIP.
 • Thiết bị mPOS hiển thị chữ “PLS CHOOSE APP ” - dấu hiệu biết thẻ kép

  Hãy chọn loại thẻ trên ứng dụng mPOS để tiếp tục thanh toán (Nếu thanh toán chạm hoặc quẹt thẻ từ thì bỏ qua bước 4)
 • Ứng dụng mPOS trên điện thoại - Chủ thẻ chọn loại thẻ để thanh toán
  1. ĐVCNT đưa cho Chủ thẻ chọn loại thẻ muốn sử dụng để thanh toán
  2. Chủ thẻ chọn loại thẻ để tiếp tục thanh toán (tiền sẽ trừ trên thẻ được chọn)
 • Hoàn tất giao dịch.