• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị mPOS (PR02) + Kết nối thiết bị trước đó
 • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ trả góp
 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Trả góp
 • Chọn Thẻ tín dụng quốc tế/Thẻ tín dụng Napas   >   Chọn Ngân hàng trả góp   >  Kiểm tra thẻ hỗ trợ trả góp  >  Chọn Kỳ trả góp + người chịu phí quẹt thẻ và phí trả góp  >  chọn Quẹt thẻ
 • Nhập thông tin chủ thẻ > Nhấn Quẹt thẻ
 • Thiết bị mPOS hiển thị số tiền thanh toán & phát âm thanh “tít” sẵn sàng đọc thẻ
  1. Cắm thẻ chip hoặc quẹt thẻ từ.
  2. Nhấn nút trên thiết bị để chuyển chế độ thanh toán chạm
 • Thanh toán
  1. Quẹt thẻ từ vào khe đọc thẻ từ
  2. Cắm thẻ chíp vào khe thẻ chíp
  3. Chạm thẻ Contactless hoặc điện thoại cài ví Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay vào biểu tượng (contactless) trên thiết bị mPOS.
 • Hoàn tất giao dịch.