• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị SmartPOS PRO
  • Kết nối Wifi/Có thẻ SIM 4G
  • Đơn hàng thanh toán từ 3.000.000 VNĐ
  • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Trả góp
  • Chọn Thẻ tín dụng quốc tế/Thẻ tín dụng Napas > Chọn Ngân hàng trả góp > Kiểm tra thẻ hỗ trợ trả góp > Loại thẻ thanh toán + Kỳ trả góp
  • Tạo link > Nhấn Nút Tạo link. Ứng dụng hiển thị Link thanh toán và QR của link thanh toán. Chọn Copy link, Chia sẻ cho khách hàng hoặc chụp màn hình mã QR chứa link thanh toán trả góp gửi cho khách hàng
  • Hoàn tất giao dịch