• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị SmartPOS PRO
 • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, tại trang chủ hiển thị QR tĩnh cửa hàng bao gồm các thông tin:
  1. Ảnh QR
  2. Tên ĐVCNT
  3. Số tài khoản tham chiếu
  4. Tên tài khoản đăng nhập
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking trên điện thoại > Chọn Quét QR > Hướng camera vào QR tĩnh trên ứng dụng mPOS.vn
 • Hoàn tất giao dịch