• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị SmartPOS PRO
  • Đơn hàng thanh toán từ 3.000.000 VNĐ
  • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Trả góp
  • Chọn Thẻ tín dụng quốc tế/Thẻ tín dụng Napas > Chọn Ngân hàng trả góp > Kiểm tra thẻ hỗ trợ trả góp > Loại thẻ thanh toán + Kỳ trả góp
  • Nhập thông tin chủ thẻ > Nhấn Quẹt thẻ
  • Thiết bị hiển thị số tiền thanh toán. Cắm thẻ chip, quẹt thẻ từ hoặc chạm thẻ contactless vào biểu tượng mặt sau thiết bị
  • Hoàn tất giao dịch