• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Tại màn hình trang chủ app mPOS vuốt lên > chọn QR thẻ quốc tê > Nhập Số tiền + Mô tả (nếu có) > nhấn nút QR thẻ quốc tế
 • Chọn loại QR thẻ quốc tế tương ứng > Chọn Tính phí cho khách hàng (Nếu có)> Nhấn Tiếp tục
 • Hiển thị QR thẻ quốc tế tương ứng. ĐVCNT kích nút Kiểm tra đơn hàng trên màn hình QR đơn hàng > ứng dụng chuyển đến màn hình Thành công (nếu Khách hàng đã hoàn tất giao dịch)
  1. Mã QR chỉ thanh toán 01 lần cho 1 đơn hàng.
  2. Khách hàng KHÔNG sửa số tiền + Nội dung chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng/Ví điện tử
  3. Mã QR có thời gian thanh toán tối đa trong 60 phút.
  4. ĐVCNT có thể gửi ảnh mã QR này cho khách hàng thanh toán qua zalo, messenger…