• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất 
 • Mở ứng dụng mPOS trên thiết bị, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn QR ví điện tử > chọn WeChat Pay
 • Ứng dụng mPOS hiển thị QR đơn hàng Wechat Pay

  Khách hàng mở ứng dụng Wechat Pay > Chọn Quét QR > kiểm tra lại thông tin đơn hàng và Xác nhận thanh toán

  1. Mã QR chỉ thanh toán 01 lần cho 1 đơn hàng.
  2. Mã QR có thời gian thanh toán tối đa trong 60 phút
  3. ĐVCNT có thể gửi ảnh mã QR này cho khách hàng thanh toán qua zalo, messenger…
  4. Số tiền hiển thị trên ứng dụng mPOS là VNĐ còn số tiền hiển thị trên app Wechat của KH là ¥ (nhân dân tệ). Tỷ giá quy đổi do Wechat quy định.
 • Hoàn tất giao dịch
  Hoặc bạn có thể kiểm tra GD bằng cách > Chọn icon Menu > Lịch sử giao dịch > chọn Tab Giao dịch khác