• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ Trả góp
 • Mở ứng dụng mPOS và truy cập trang chủ.
  1. Nhập số tiền
  2. Nhấn vào nút "Trả Góp".
  3. Chọn "Home Paylater".
 • Chọn Phí Dịch Vụ
  1. Nếu khách hàng chịu phí, chọn tùy chọn này.
  2. Nhấn "Tiếp tục" để tiếp tục quy trình thanh toán.
 • Hiển thị QR đơn hàng để Người dùng ứng dụng HomeCredit quét và xác nhận thanh toán.
  1. Quét mã QR hoặc chia sẻ link cho khách hàng thanh toán trực tuyến
  2. Theo dõi trạng thái thanh toán bằng cách nhấn "Kiểm tra đơn hàng".
 • Mở ứng dụng HomeCredit và truy cập trang chủ.
  1. Nhấn vào nút để quét mã QR thanh toán
  2. Đưa mã QR tạo từ app mPOS vào giữa khung hình
 • Chọn kỳ hạn thanh toán
  1. Chọn kỳ hạn thanh toán thích hợp
  2. Nhấn vào nút “Xác nhận”
 • Kiểm tra thông tin giao dịch
  1. Review lại thông tin kỳ hạn thanh toán
  2. Nhấn vào nút “Xác thực bằng OTP”
 • Xác thực bằng OTP
  1. Nhập mã xác thực gửi đến số điện thoại của bạn
  2. Nhấn vào nút “Gửi”
 • Hoàn tất giao dịch