• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ Trả góp
 • Mở ứng dụng mPOS và truy cập trang chủ.

  Nhập số tiền > chọn Trả góp > chọn MuaDee (Đơn hàng tối thiểu theo GD trả góp - tối đa 15 triệu với MuaDee)

 • Chọn Phí Dịch Vụ
  1. Nếu khách hàng chịu phí, chọn tùy chọn này.
  2. Nhấn "Tiếp tục" để tiếp tục quy trình thanh toán.
 • Hiển thị QR đơn hàng để Người dùng ứng dụng MuaDee quét và xác nhận thanh toán.
  1. Quét mã QR hoặc chia sẻ link cho khách hàng thanh toán trực tuyến
  2. Theo dõi trạng thái thanh toán bằng cách nhấn "Kiểm tra đơn hàng".
 • Mở ứng dụng Muadee và truy cập trang chủ.
  1. Nhấn vào nút để quét mã QR thanh toán
  2. Đưa mã QR tạo từ app mPOS vào giữa khung hình
 • Lựa chọn thẻ thanh toán và kế hoạch thanh toán

  Chọn Thẻ thanh toán và Kế hoạch thanh toán thích hợp > Chọn Xác nhận thanh toán

 • Chọn mã khuyến mãi (Nếu có) cho đơn hàng

  Chọn thêm mã khuyến mãi và áp dụng cho đơn hàng (nếu có) > chọn Xác nhận thanh toán

 • Xác thực bằng OTP

  Khách hàng nhập mã OTP của MuaDee

 • Hoàn tất giao dịch

  Hoàn tất giao dịch > Thu ngân nhấn nút Kiểm tra đơn hàng trên app mPOS