Next360 - App for Merchant: là ứng dụng dành cho đối tác doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ của NextPay, giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Ứng dụng đã có mặt trên Google Play và App Store tải ngay để giúp bạn kinh doanh tốt hơn