NextLend là gì?

Là một công ty con của Tập đoàn chuyển đổi số NextPay - Hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ về thanh toán, tài chính, chuyển đổi số cho Doanh nghiệp; NextLend chuyên cung cấp các giải pháp tài chính chuyên biệt giúp giải quyết nhanh chóng nhu cầu vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp SMEs.

NextLend chính là giải pháp ngay tức thì giúp doanh nghiệp giải quyết mọi khó khăn:

  1. Cần vốn lưu động khi nhập hàng hóa, thanh toán đơn hàng nhập, thuê mặt bằng
  2. Cần vốn đầu tư phát triển mở rộng kinh doanh: mở thêm chi nhánh, nhập thêm trang thiết bị
  3. Cần vốn mở rộng phát triển thị trường trong thời gian ngắn hạn
  4. Cần vốn xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu, chi trả lương nhân viên