• Tải ứng dụng mPOS tại đây đăng nhập bằng Tên đăng nhập + Mật khẩu
  • Hoặc truy cập Web mPOS.vn tại đây đăng nhập bằng tài khoản Email + Mật khẩu
  • Đăng nhập ứng dụng mPOS bằng Tên đăng nhập (Mobile User) + Mật khẩu
  • Trang chủ chọn nút (Xem lịch sử giao dịch) góc phải trên cùng. Hoặc chọn Menu trái > xem Lịch sử giao dịch
  • Chọn Giao dịch khác > Loại QR: VietQR _ QR Tĩnh
  • Đăng nhập Web mPOS tại đây bằng Email + Mật khẩu
  • Menu trái chọn > Quản trị giao dịch > Lịch sử giao dịch