News

THÔNG BÁO: BỔ SUNG TÍNH NĂNG HIỆN THÔNG BÁO TRÊN ỨNG DỤNG MPOS.VN

Mới đây, NEXTPAY đã bổ sung tính năng Hiện Thông Báo trên ứng dụng mPOS.vn. Đơn vị chấp nhận thẻ chỉ cần nhấn vào biểu tượng Thông báo (ở góc phải màn hình chính của ứng dụng) để xem chi tiết các thông...

Tin mới:

Tin tức về NextShop

THÔNG BÁO: BỔ SUNG TÍNH NĂNG HIỆN THÔNG BÁO TRÊN ỨNG DỤNG MPOS.VN

Mới đây, NEXTPAY đã bổ sung tính năng Hiện Thông Báo trên ứng dụng mPOS.vn. Đơn vị chấp nhận thẻ chỉ...

N31 – Cập nhật ứng dụng mPOS lite

Các bước thực hiện: ...

Mini SmartPOS – Cập nhật ứng dụng

Các bước thực hiện: ...

SmartPOS Pro – Cập nhật ứng dụng

Các bước thực hiện: ...

mPOS-PR02 – Cập nhật ứng dụng trên điện thoại

Các bước thực hiện: ...

THÔNG BÁO: NÂNG CẤP TÍNH NĂNG TRẢ GÓP TRÊN ỨNG DỤNG mPOS.VN

Mới đây, NEXTPAY đã chính thức cho ra mắt...

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Kiến thức chuyển đổi số

Tin mới nhất!

THÔNG BÁO: BỔ SUNG TÍNH NĂNG HIỆN THÔNG BÁO TRÊN ỨNG DỤNG MPOS.VN

Mới đây, NEXTPAY đã bổ sung tính năng Hiện Thông Báo trên ứng dụng mPOS.vn. Đơn vị chấp nhận thẻ chỉ cần nhấn vào...

Bài viết liên quan