News

Cài đặt thanh toán PayOn PaymentGateway trên WooCommerce

PayOn là một giải pháp thanh toán phù hợp với các nền tảng thương mại điện tử bằng cách tạo link thanh toán và mã QR code. PayOn dễ dàng đăng ký và sử dụng nên phù hợp cho các đối tượng chủ doanh nghiệp, người bán Online,… Trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt thanh toán PayOn PaymentGateway trên WooCommerce nhé!

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều