News

Kiều Chi Công

Liên hệ:

Bài viết tiêu biểu:

Portal mPOS – Quản lý Công văn

Trang Quản lý Công văn hiển thị danh sách các công văn của Merchant. ...

N31 – Kiểm tra thẻ trả góp

Điều kiện sử dụng: ...

Thời gian Ngân hàng phát hành xử lý hoàn tiền

Thời gian Ngân hàng phát hành xử lý hoàn tiền với các Giao dịch không thành công qua mPOS và Giao dịch Hoàn/Hủy qua...

Bai biết đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật

Bài viết phổ biến