• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • ĐVCNT được cấu hình dịch vụ trả góp
  • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền > chọn Trả góp > chọn Quẹt thẻ > Kiểm tra thẻ hỗ trợ trả góp *Lưu ý: Nếu cắm thẻ chip, có thể giữ nguyên thẻ trong khe đọc cho tới khi GD thành công
  • Chọn kỳ trả góp + Người chịu phí trả góp và cà thẻ (nếu có) > Chọn Tiếp tục > Nhập Thông tin chủ thẻ (các trường thông tin được yêu cầu theo từng bank) > chọn Tiếp tục
  • Review và xác nhận thanh toán > Nhấn Quẹt thẻ thanh toán > Cắm thẻ/Chạm thẻ lần 2 (Nếu thẻ vẫn được cắm trước đó, thì thiết bị sẽ tự động đọc lại thẻ lần 2)
  • Hiển thị thông báo nhắc nhở tới chủ thẻ > xác nhận Đã thông báoHoàn tất giao dịch