• Cập nhật ứng dụng mPOS phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị mPOS (PR02) hoặc kết nối thiết bị trước đó
 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Quẹt thẻ
 • Thiết bị mPOS hiển thị số tiền thanh toán & phát âm thanh “tít” sẵn sàng đọc thẻ
  1. Cắm thẻ chip hoặc quẹt thẻ từ.
  2. Nhấn nút 🔼 trên thiết bị để chuyển chế độ thanh toán chạm
 • Thanh toán
  1. Quẹt thẻ từ vào khe đọc thẻ từ
  2. Cắm thẻ chíp vào khe thẻ chíp
  3. Chạm thẻ Contactless hoặc điện thoại cài ví Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay vào biểu tượng trên thiết bị mPOS.
 • Hoàn tất giao dịch.