• Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Tạo link thanh toán > nhập thông tin khách hàng (nếu có) > nhấn Tạo link
 • Ứng dụng hiển thị Link thanh toánQR của link thanh toán:
  1. ĐVCNT có thể copy/chia sẻ link này cho khách hàng thanh toán.
  2. Link thanh toán có tên: merchant.vimo.vn/checkout… . Trang nhập thẻ thanh toán được hỗ trợ bởi VIMO và được cấp chứng chỉ PCI DSS (chứng chỉ bảo mật quốc tế cao nhất).
  3. Thời gian link hết hạn là 08h kể từ thời điểm link được tạo ra.
  4. Sau khi đã gửi link cho khách hàng bạn có thể thoát khỏi màn hình hiển thị link đã tạo để tiếp tục các giao dịch khác.
 • Giao dịch hoàn tất. ĐVCNT có thể kiểm tra trạng thái giao dịch tại App/Web mPOS.vn
  1. App mPOS > Menu trái > chọn Lịch sử giao dịch > Tab Giao dịch khác
  2. Web mPOS > Quản trị giao dịch > Lịch sử giao dịch