• Chọn “Trả góp 0%” > Chọn loại Thẻ tín dụng quốc tế hoặc Thẻ tín dụng Napas
  • Nhập số đầu thẻ theo hướng dẫn (tùy thuộc vào ngân hàng trả góp)
  • Nhập Số tiền đơn hàng > Chọn Loại thẻ > Chọn Kỳ trả góp (tùy theo ngân hàng hỗ trợ) > Chọn nút “Tạo link trả góp” > Nhấn “Tạo link”
  • Ứng dụng hiển thị link thanh toán, bạn có thể:
    1. Copy và gửi link cho khách hàng nhập thẻ thanh toán
    2. Chia sẻ qua Zalo, SMS, Messenger, …
    3. Hoặc chụp màn hình mã QR chứa link thanh toán gửi cho khách hàng