• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Trả góp
 • Chọn Thẻ tín dụng quốc tế/Thẻ tín dụng Napas > Chọn Ngân hàng trả góp > Kiểm tra thẻ hỗ trợ trả góp > Chọn > Loại thẻ thanh toán + Kỳ trả góp
 • Chọn tab > Tạo link > nhấn Nút Tạo link
 • Ứng dụng hiển thị Link thanh toán và QR của link thanh toán .
  1. ĐVCNT có thể copy/chia sẻ link này cho khách hàng thanh toán.
  2. Link thanh toán có tên: merchant.vimo.vn/checkout… . Trang nhập thẻ thanh toán được hỗ trợ bởi VIMO và được cấp chứng chỉ PCI DSS (chứng chỉ bảo mật quốc tế cao nhất).
  3. Thời gian link hết hạn là 08h kể từ thời điểm link được tạo ra.
  4. Sau khi đã gửi link cho khách hàng bạn có thể thoát khỏi màn hình hiển thị link đã tạo để tiếp tục các giao dịch khác.
 • Giao dịch hoàn tất

  ĐVCNT có thể kiểm tra trạng thái giao dịch tại App/Web mPOS.vn

  1. App mPOS > Menu trái > chọn Lịch sử giao dịch > Tab Giao dịch khác
  2. Web mPOS > Quản trị giao dịch > Lịch sử giao dịch