• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất tại đây
 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ đang hiển thị QR tĩnh cửa hàng bao gồm các thông tin:
  1. Ảnh Qr
  2. Tên ĐVCNT
  3. Số tài khoản tham chiếu (*)
  4. Tên tài khoản đăng nhập
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking trên điện thoại > Chọn Quét QR > hướng vào QR tĩnh trên ứng dụng mPOS
 • Trên ứng dụng ngân hàng
  1. Kiểm tra lại thông tin ĐVCNT trùng khớp với thông tin QR tĩnh cửa hàng
  2. Khách hàng nhập số tiền thanh toán > Xác nhận và Hoàn tất
  Lưu ý: Khách hàng KHÔNG sửa nội dung chuyển khoản
 • Nếu GD thành công ứng dụng mPOS sẽ bật thông báo trên màn hình với thông tin về số tiền + người thanh toán
(*) Số tài khoản tham chiếu là số tài khoản ngân hàng của Merchant trên hệ thống của mPOS, dùng để ghi nhận giao dịch thanh toán QR cho Merchant khi có khách hàng quét mã QR thanh toán. Số tài khoản này Merchant không thể quản trị được bằng ứng dụng ngân hàng