• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất tại đây
 • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ đang hiển thị QR tĩnh cửa hàng bao gồm các thông tin:
  1. Ảnh Qr
  2. Tên ĐVCNT
  3. Số tài khoản tham chiếu (*)
  4. Tên tài khoản đăng nhập
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking hoặc một trong các ứng dụng ví điện tử dưới đây để quét mã QR tĩnh cửa hàng > Tại ứng dụng, chọn Quét QR > hướng vào QR tĩnh trên ứng dụng mPOS.vn.
 • Khách hàng kiểm tra lại thông tin ĐVCNT trùng khớp với thông tin QR tĩnh cửa hàng > Nhập số tiền thanh toán > Xác nhận và Hoàn tất Lưu ý: Khách hàng KHÔNG sửa thông tin Người thụ hưởng, nội dung chuyển khoản)
 • Hoàn tất giao dịch. Ứng dụng mPOS.vn sẽ bật thông báo trên màn hình bao gồm thông tin về số tiền + người thanh toán.