• Tại màn hình chính của dịch vụ Đặt cọc > mục Tạo giao dịch mới > nhập Số tiền, Mã đặt cọc, Số điện thoại khách hàng.

  1. Nhập số tiền Đặt cọc
  2. Nhập mã đặt cọc là số hoặc chữ để ghi nhớ khách hàng. VD: Ten_KH_Mã_ngày_tháng
  3. Số điện thoại
  1. Mã Đặt cọc để giúp bạn phân biệt và ghi nhớ giữa khách hàng A và B, bạn có thể tự quy định cách đánh số để dễ quản lý
  2. Hoặc nếu bạn không nhập thì hệ thống sẽ tự động đánh số khác nhau ở mỗi GD đặt cọc
  1. Lưu ý: Không hỗ trợ Debit và thẻ ATM Napas nội địa
  1. Khi Giao dịch thành công, Ứng dụng sẽ tự động chuyển về màn hình trang chủ Đặt cọc
  1. Hãy Hủy giao dịch ngay nếu: Lỡ quẹt bằng thẻ Debit quốc tế hoặc thẻ ATM/Napas nội địa > Xem hướng dẫn Hủy giao dịch
  2. Xem dấu hiệu nhận biết thẻ Credit & Debit tại đây