News

Vimo/mPOS đạt chứng chỉ bảo mật PCI-DSS Level 1 về bảo mật thẻ

Vimo/mPOS – Một sản phẩm của NEXTPAY vừa được công ty ControlCase (Mỹ) trao tặng chứng chỉ bảo mật cao nhất PCI-DSS LEVEL 1 dành cho các tổ chức/công ty làm về lĩnh vực thanh toán thẻ. Đây là chứng chỉ có giá trị toàn cầu về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ.

PCI DSS được biết đến là Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thanh toán Thẻ cao nhất được xác lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council) gồm các thành viên: American Express, Discover Financial Services, JCB International, Mastercard và Visa Inc. Đây là chứng chỉ tiêu chuẩn an ninh được công nhận toàn cầu và cũng là tiêu chuẩn bắt buộc đối với tất cả các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến nghiệp vụ xử lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư, nâng cấp hệ thống bảo mật, Vimo/mPOS đã vượt qua 12 nhóm tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của PCI DSS như: Xây dựng, duy trì hệ thống tường lửa để bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán; sử dụng, cập nhật thường xuyên phần mềm phòng chống virus; xây dựng, duy trì hệ thống cũng như ứng dụng bảo đảm an ninh mạng….Kết quả đạt được là chứng chỉ bảo mật cao nhất (LEVEL 1) trong hệ thống chứng chỉ bảo mật quốc tế uy tín này.

Bên cạnh công tác bảo mật thông tin thẻ cho khách hàng, NEXTPAY đã và đang triển khai thêm nhiều tính năng, tiện ích trên sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn, nhất là trong giai đoạn giao dịch online đang là xu hướng như hiện nay.

Chứng chỉ PCI-DSS LEVEL 1 được coi là tiền đề quan trọng giúp NEXTPAY mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tài chính lớn trên toàn cầu. Trong thời gian tới, NEXTPAY sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp công nghệ bảo mật với mục đích đem lại sự an toàn và tiện lợi nhất cho mọi khách hàng.

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều