News

Các bước chuyển đổi số cho một doanh nghiệp truyền thống

Mọi người đều nói câu chuyện về chuyển đổi số nhưng làm thế nào để áp dụng và triển khai về chuyển đổi số thì lại là việc khác. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này dưới bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ các bước chuyển đổi số.

1. Nguyên lý các bước chuyển đổi số

Chuyển đổi số là thuật ngữ được đề cập đến rất nhiều trong các buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp, trong các buổi hội thảo về công nghệ số. Thế nhưng để những người quan tâm hiểu rõ hơn về nguyên lý các chuyển đổi số thì sẽ bao gồm:

 • Giai đoạn 1: Số hoá thông tin 

Số hóa thông tin là các hoạt động ứng dụng công nghệ ở mức cơ bản nhằm chuyển đổi dữ liệu từ dạng vật lý (analog) sang dạng kỹ thuật số (digital). Đây là khâu đóng vai trò bước đệm quan trọng nhằm chuẩn bị dữ liệu, nền tảng cũng như bước đầu giúp doanh nghiệp làm quen với hoạt động chuyển đổi số. Thông qua giai đoạn này, dữ liệu hoạt động được tập trung thay vì phân tán rải rác và được tìm kiếm, trích xuất dễ dàng hơn.

 • Giai đoạn 2: Số hoá quy trình 

Số hóa quy trình là hoạt động tiến tới áp dụng công nghệ nhằm tự động hóa một số quy trình hoạt động hiện tại. 

Tại khâu này, doanh nghiệp sẽ sử dụng các thông tin đã được số hóa ở khâu trước đó để phân tích nhằm tối ưu quy trình vận hành, nghiên cứu nâng cao trải nghiệm khách hàng hoặc đưa ra các chiến lược, mô hình kinh doanh mới… tùy theo định hướng mỗi doanh nghiệp. 

 • Giai đoạn 3: Chuyển đổi số 

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp sẽ thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Việc đầu tư vào các công nghệ tiên tiến không chỉ mang lại những cải thiện về mặt vận hành, mà với con người, việc cập nhật liên tục những kiến thức và công nghệ mới cũng giúp thúc đẩy sự sáng tạo và thay đổi linh hoạt, giúp kích hoạt các hệ thống nhân sự trì trệ, mang đến một môi trường hoạt động theo hướng hiện đại hoá. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ cũng giúp tăng cường việc liên kết và kết nối, chia sẻ thông tin, dễ dẫn tới việc hình thành và tạo ra các ý tưởng lớn.

2. Lộ trình thực hiện các bước chuyển đổi số

Chuyển đổi số là hoạt động ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng cơ bản là các quy trình sẵn có tại doanh nghiệp. Từ đó tối ưu quy trình hiện tại hoặc thay đổi hoàn toàn cách thức tương tác trong một quy trình đã có. Do đó, công nghệ chính là yếu tố cốt lõi của chuyển đổi số. 

 • Bước 1: Định hướng chiến lược

Bước này giúp định hướng và xác định chính xác trọng tâm chiến lược kinh doanh và chiến lược chuyển đổi số. Các mục tiêu này đóng vai trò kim chỉ nam cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi số.

 • Bước 2: Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp

Nhằm thấu hiểu một cách chi tiết các bài toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng các giải pháp và đo lường dự kiến về chi phí, hiệu quả đem lại của lộ trình.

 • Bước 3: Dự toán ngân sách đầu tư

Việc dự toán ngân sách đầu tư cho việc thực hiện chuyển đổi số giúp doanh nghiệp có thể tự chủ lựa chọn các phương án phù hợp nhất cho chính doanh nghiệp mình.

 • Bước 4: Xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Trong quá trình xây dựng lộ trình, doanh nghiệp phân tích và lựa chọn những phương pháp triển khai hiệu quả. Mục đích của việc này nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, công sức, ngân sách cho việc triển khai cũng như xác định được trước các rủi ro có thể gặp phải.

Tại đây doanh nghiệp sẽ xác định các hành động cần tiến hành, nguồn nhân lực cần thiết cũng như ước lượng thời gian, tiến độ thực hiện sẵn sàng hoặc có khả năng thực hiện đối với từng giai đoạn trong quá trình chuyển đổi. Với mỗi đo lường đều cần phải hướng đến mục tiêu được đặt ra từ đầu, tác động đến sản phẩm, quy trình, năng suất và lợi nhuận của công ty như thế nào. Cần đặt ra các cột mốc dự kiến đạt được để có căn cứ đánh giá các tiêu chí này.

 • Bước 5: Thực hiện triển khai và đánh giá hiệu quả

Doanh nghiệp tiến hành triển khai một cách nghiêm túc theo đúng lộ trình cam kết đề ra. Đánh giá hiệu quả đem lại sau một giai đoạn triển khai lộ trình chuyển đổi số. Cần có báo cáo kết quả thực hiện, xác định các rủi ro và các thay đổi có thể làm ảnh hưởng tới tiến trình triển khai lộ trình chuyển đổi số. Từ đó đưa ra các cải tiến cần thiết.

3. Các bước lưu ý khi chuyển đổi số 

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với vô vàn thách thức khi tìm đường đi đến sự thành công trong quá trình chuyển đổi số. Những rào cản này có thể bao gồm từ ngân sách hạn chế cho công nghệ mới, đến thiếu chuyên môn hoặc các sáng kiến chất xám về kỹ thuật số. Nhưng một thách thức quan trọng cần vượt qua là lựa chọn giải pháp công nghệ hiệu quả.

Thực tế, việc lựa chọn sai công nghệ để bắt đầu chuyển đổi số có thể khiến nỗ lực và tiền bạc của doanh nghiệp có nguy cơ “đổ sông, đổ bể”. Bởi các nguy cơ sau:

 • Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp công nghệ xa rời chiến lược số mình đề ra;
 • Doanh nghiệp “nóng vội” trong chuyển đổi số, lựa chọn ngay các giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bán hàng mà quên mất việc phân tích và quản lý dữ liệu từ những bước nhỏ nhất;
 • Doanh nghiệp quên đi việc xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT tại chỗ…

Kết luận: Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp sẽ giúp bạn đọc hiểu được các bước chuyển đổi số cho doanh nghiệp truyền thống. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là xu hướng tất yếu để cải thiện cách tiếp cận thị trường, tối ưu quy trình vận hành, và tạo lợi thế cạnh tranh. Thực tế, mỗi doanh nghiệp đang gặp vô vàn thách thức trong quá trình chuyển đổi số, tuy nhiên, các đơn vị có thể tìm kiếm các đơn vị hỗ trợ chuyển đổi số nhằm vượt qua những rào cản này. 

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều