News

Workshop “Chuyển đổi số – Nghề của tương lai” có gì hấp dẫn?

Chuyển đổi số là con đường sống còn bắt buộc phải thực hiện của tất cả các doanh nghiệp, ngành nghề trên toàn thế giới. Song hành với đó, lực lượng lao động công nghệ số cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên hiện nay rất nhiều người lao động còn đang hiểu rất mập mờ về khái niệm chuyển đổi số, cũng thiếu rất nhiều kỹ năng, kiến thức trong ngành này… Đây là lực lượng lao động được dự đoán thiếu hụt nhiều nhất so với yêu cầu của thế giới trong khoảng 5-10 năm tới.

Thấu hiểu điều đó,

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều